MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, Miejski Zakład Godpodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej, mzgodg MZGODG, mzgo dg, mzgo dąbrowa górnicza
 
 
Harmonogram
wywozu odpadów
Aktualności
O firmie
Nowe zasady
gospodarowania odpadami
Elektroniczne wypelnianie
deklaracji
Zbiórka odpadów niebezp.
Składowisko
Akty Prawne
Przetargi
Edukacja
Rekrutacja
Galeria
Bezpieczeństwo
Danych Osobowych
Kontakt

Wiadomości:


Terminy zastępcze za 15.08.2019
2019-08-13

Zabudowa wielorodzinna

 • Zmieszane odpady komunalne - 14.08.2019 r.(środa) i 16.08.2019 r. (piątek)

Zabudowa jednorodzinna

 • Zmieszane odpady komunalne - 17.08.2019 r.
 • Odpady selektywne - 17.08.2019 r.
 • Odpady zielone - 17.08.2019 r.

Nieruchomości niezamieszkałe

 • Zmieszane odpady komunalne - 17.08.2019 r.
 • Papier - 19.08.2019 r.

 
Ulotka dotycząca segregacji odpadów w Dąbrowie Górniczej
2019-07-25
Zachęcamy do zapoznania się z ulotką dotyczącą segregacji odpadów w Dąbrowie Górniczej.

Cześć zewnętrzna ulotki >>
Część wewnętrzna ulotki >>

 
Informacja o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019-07-15
Szanowni mieszkańcy

Informuję, że dnia 26 czerwca 2019r Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:
 • 20,00 zł /mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
 • 40,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/169/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2019r, w sprawie zmiany Uchwały Nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 września 2019r.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku: zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ


 
Informacja - odpady tekstylne.
2019-06-05
Szanowni Mieszkańcy !

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr X/138/2019 oraz X/139/2019 z dnia 15 maja 2019 r. mieszkańcy gminy zobowiązani są oddawać wytworzone odpady tekstylne do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych lub Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. Odpady te mogą być również wyrzucane do pojemników na odzież zlokalizowanych na terenie gminy.


 
Zmiana nazw ulic w Dąbrowie Górniczej
2018-08-27
Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że decyzją Wojewody Śląskiego zmieniono nazwy ulic w Dąbrowie Górniczej:
 1. Jana Majewskiego na Oddziału AK Ordona;
 2. Tadeusza Gruszczyńskiego na Krzysztofa Kieślowskiego;
 3. Stanisława Skibińskiego na Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 4. Józefa Skalskiego na Stanisława Skalskiego.

 

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska powołała Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, który kompleksowo zajmuje się wdrażaniem nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie Dąbrowa Górnicza.

Znajdziesz tutaj:

Kto będzie odbierał odpady z terenu naszego miasta?
Kiedy będą odbierane odpady komunalne?
Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji.
Formularz deklaracji do wypełnienia (dotyczy deklaracji składanych po 1.08.2015).
Miejsca gdzie będziesz mógł osobiście uzyskać więcej informacji.
Informacje o terminie i sposobie płatności.
Wysokość opłaty
Informacje dotyczące poprawnej segregacji odpadów.
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Obowiązujące akty prawne w zakresie gospodarowania odpadami.
Aktualne artykuły z regionu dotyczace gospodarowania odpadami.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas. tel. 32 264 46 23, wyślij maila na adres: info@mzgodg.pl lub przyjdź na Al. J. Piłsudskiego 34 c, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

Pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami służą fachową wiedzą i pomogą rozwiązać twoje problemy.

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej
NIP: 629-246-26-89 REGON: 276255312
Tel.: 32 264 46 23; Fax.: 32 264 71 99
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl; www.mzgodg.pl
Projekt i wykonanie strony www Core-IT Sp. z o.o.2014