MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, Miejski Zakład Godpodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej, mzgodg MZGODG, mzgo dg, mzgo dąbrowa górnicza
 
 
HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW
Aktualności
O firmie
Nowe zasady
gospodarowania odpadami
Elektroniczne wypelnianie
deklaracji
Zbiórka odpadów niebezp.
Składowisko
Akty Prawne
Przetargi
Edukacja
Rekrutacja
Galeria
Kontakt

Wiadomości:


Terminy zastępcze za dzień 01.11.2017 r.
2017-10-23

Zabudowa wielorodzinna

 • zmieszane odpady komunalne: 31.10.2017
 • odpady segregowane - 02.11.2017

Nieruchomości niezamieszkałe

 • zmieszane odpady komunalne: 31.10.2017
 • odpady segregowane: 30.10.2017

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017-08-17
Dotyczy przetargu na Wywóz nieczystości ciekłych – ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych składowisk odpadów zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej 4 oraz przy ul. Głównej 144 A należącymi do Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej Pobierz informację

 
Zmainy nazw ulic w Dąbrowie Górniczej
2017-07-28
Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy że zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej nr XXIX/617/2017, XXIX/618/2017, XXIX/619/2017 zmianie uległy nazwy 18 ulic zlokalizowanych na terenie gminy. Prosimy o używanie aktualnych nazw ulic podczas wypełniania deklaracji.

Zmieniono nazwy:

 1. ulica 40-lecia PRL (wprowadzona w 1989 roku) zmienia nazwę na 40-lecia.
 2. ulica Gwardii Ludowej (wprowadzona w 1973 roku) zmienia nazwę na Św. Antoniego.
 3. ulica Dąbrowszczaków (wprowadzona w 1977 roku)zmienia nazwę na Zygmunta Różyckiego - nazwa skrócona „Różyckiego”.
 4. ulica Grzegorza Korczyńskiego (wprowadzona w 1977 roku) zmienia nazwę na Stanisława Kontkiewicza - nazwa skrócona „Kontkiewicza”.
 5. ulica Oskara Langego (wprowadzona w 1977 roku) zmienia nazwę na Bielowiznę.
 6. ulica Manifestu Lipcowego (wprowadzona w 1977 roku) zmienia nazwę na Św. Jana Pawła II.
 7. ulica Leona Kruczkowskiego (wprowadzona w 1973 roku) zmienia nazwę na Kazimierza Srokowskiego - nazwa skrócona „Srokowskiego ”.
 8. ulica Jakuba Dąbskiego (wprowadzona w 1984 roku) zmienia nazwę na Wirgiliusza Grynia - nazwa skrócona „Grynia”.
 9. ulica Buczka zmienia nazwę na Florowska
 10. ulica 9 Maja zmienia nazwę na Janusza Kotarbińskiego - nazwa skrócona „Kotarbińskiego”
 11. ulica Marchlewskiego zmienia nazwę na Feliksa Rogalewicza - nazwa skrócona „Rogalewicza”
 12. ulica Krzynówki zmienia nazwę na Juliana Polcera - nawa skrócona „Polcera”
 13. ulica Szenwalda zmienia nazwę na Kazimierza Imielińskiego - nazwa skrócona „Imielińskiego”
 14. ulica Hibnera zmienia nazwę na Heleny Płotnickiej - nazwa skrócona „Płotnickiej”
 15. ulica Krasickiego zmienia nazwę na Ignacego Krasickiego - nazwa skrócona „Krasickiego”
 16. ulica Sawickiej zmienia nazwę na Braci Wilkoszewskich
 17. ulica Cedlera zmienia nazwę na Józefa Cieszkowskiego - nazwa skrócona „Cieszkowskiego”
 18. ulica Łańcuckiego zmienia nazwę na Emilii Zawidzkiej - nazwa skrócona „Zawidzkiej”.

 
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - ochrona
2017-04-19
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: "Całodobowa Ochrona Fizyczna terenu Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych - Lipówka ”, Pobierz informację

 
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017-04-18
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U.: 2017/S 021-036302 z dnia 31/01/2017r. Pobierz informację

 

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska powołała Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, który kompleksowo zajmuje się wdrażaniem nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie Dąbrowa Górnicza.

Znajdziesz tutaj:

Kto będzie odbierał odpady z terenu naszego miasta?
Kiedy będą odbierane odpady komunalne?
Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji.
Formularz deklaracji do wypełnienia (dotyczy deklaracji składanych po 1.08.2015).
Miejsca gdzie będziesz mógł osobiście uzyskać więcej informacji.
Informacje o terminie i sposobie płatności.
Wysokość opłaty
Informacje dotyczące poprawnej segregacji odpadów.
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Obowiązujące akty prawne w zakresie gospodarowania odpadami.
Aktualne artykuły z regionu dotyczace gospodarowania odpadami.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas. tel. 32 264 46 23, wyślij maila na adres: info@mzgodg.pl lub przyjdź na Al. J. Piłsudskiego 34 c, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

Pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami służą fachową wiedzą i pomogą rozwiązać twoje problemy.

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej
NIP: 629-246-26-89 REGON: 276255312
Tel.: 32 264 46 23; Fax.: 32 264 71 99
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl; www.mzgodg.pl
Projekt i wykonanie strony www Core-IT Sp. z o.o.2014