MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, Miejski Zakład Godpodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej, mzgodg MZGODG, mzgo dg, mzgo dąbrowa górnicza
 
 
HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW
Aktualności
O firmie
Nowe zasady
gospodarowania odpadami
Elektroniczne wypelnianie
deklaracji
Zbiórka odpadów niebezp.
Składowisko
Akty Prawne
Przetargi
Edukacja
Rekrutacja
Galeria
Kontakt

Wiadomości:


Ogłoszenie o przetargu
2017-01-31
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36302-2017:TEXT:PL:HTML

Zobacz ogłoszenie

 
Powiadomienia przez SMS
2017-01-02
Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy o funkcjonowaniu bezpłatnego systemu powiadamiania za pomocą SMS o terminach odbioru odpadów z niskiej zabudowy.

Wszelkich zmian związanych z uzupełnieniem lub podaniem właściwego numeru telefonu można dokonać osobiście w punktach przyjmowania deklaracji lub wypełniając stosowny formularz elektroniczny klikając Powiadamianie SMS

 
Zamiany w drukach deklaracji
2016-09-09
Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, iż uległy zmianie druki deklaracji. Aktualne druki do pobrania w zakładce ”Elektroniczne wypełnianie deklaracji”.

 
Informacja do Mieszkańców o wysyłce powiadomień przez SMS
2016-06-27
W dniu 27 czerwca 2016 ok. godziny 17 Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej zostali poinformowani o uruchomieniu bezpłatnego systemu informowania o odbiorze odpadów.

Wysyłając SMS zwrotny o treści TAK na numer +48 661 005 112 można potwierdzić chęć otrzymywania takich powiadomień.
Koszt SMS zwrotnego wg taryfy operatora.

 
ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI DLA RODZIN OBJĘTYCH KARTĄ DUŻEJ RODZINY
2016-06-14
W związku z wejściem w życie Uchwały NR XV/368/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz Uchwały Rady Miejskiej nr XVII/400/2016 z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/169 /2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami informuje, że od 01.07.2016 r istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. Aby móc ubiegać się o zwolnienie rodzina posiadająca taką kartę i zamieszkująca w zabudowie jednorodzinnej musi złożyć nową deklarację (część A i D) osobiście. Natomiast rodzina zamieszkująca w zabudowie wielolokalowej musi zgłosić fakt posiadania karty u zarządcy nieruchomości. W obu przypadkach rodzina posiadająca Kartę jest zobligowana do przedłożenia jej oryginału (do wglądu) celem udokumentowania zasadności zwolnienia.

Przypominamy również, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 15 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni wpłatą na indywidualny rachunek bankowy lub w opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim. Nieterminowe dokonywanie wpłat stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

 

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska powołała Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, który kompleksowo zajmuje się wdrażaniem nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie Dąbrowa Górnicza.

Znajdziesz tutaj:

Kto będzie odbierał odpady z terenu naszego miasta?
Kiedy będą odbierane odpady komunalne?
Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji.
Formularz deklaracji do wypełnienia (dotyczy deklaracji składanych po 1.08.2015).
Miejsca gdzie będziesz mógł osobiście uzyskać więcej informacji.
Informacje o terminie i sposobie płatności.
Wysokość opłaty
Informacje dotyczące poprawnej segregacji odpadów.
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Obowiązujące akty prawne w zakresie gospodarowania odpadami.
Aktualne artykuły z regionu dotyczace gospodarowania odpadami.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas. tel. 32 264 46 23, wyślij maila na adres: info@mzgodg.pl lub przyjdź na Al. J. Piłsudskiego 34 c, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

Pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami służą fachową wiedzą i pomogą rozwiązać twoje problemy.

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej
NIP: 629-246-26-89 REGON: 276255312
Tel.: 32 264 46 23; Fax.: 32 264 71 99
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl; www.mzgodg.pl
Projekt i wykonanie strony www Core-IT Sp. z o.o.2014