MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, Miejski Zakład Godpodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej, mzgodg MZGODG, mzgo dg, mzgo dąbrowa górnicza
 
 
HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW
Aktualności
O firmie
Nowe zasady
gospodarowania odpadami
Elektroniczne wypelnianie
deklaracji
Zbiórka odpadów niebezp.
Składowisko
Akty Prawne
Przetargi
Edukacja
Rekrutacja
Galeria
Kontakt

Wiadomości:


Terminy zastępcze za dzień 26.05.2016 r.
2016-05-20
Wysoka zabudowa:
 • zmieszane – 25.05
 • selekcja:
  - makulatura 23.05
  - szkło – 31.05
  - tworzywa sztuczne - 24 i 27.05
Firmy:
 • zmieszane odpady komunalne – 30.05.
 • selekcja:
  - tworzywa sztuczne – 31.05

 
Tymczasowa zmiana harmonogramów dla wybranych nieruchomości
2016-03-15
W związku z utrudnionym wjazdem na posesje przy ulicy Parkowej 92 A,B,C,D,E,F,G oraz nr 48,52,54,58,58A zmieniony został harmonogram odbioru odpadów selektywnych i zielonych z tych nieruchomości.

Jest to związane z koniecznością odbioru odpadów przez mały samochód. Zainteresowani mieszkańcy otrzymają ulotki z informacjami o zmianie terminów.

Poniżej przesyłam obowiązujące terminy wywozów:
 • odpady zielone: 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 08.11, 13.12
 • odpady selektywne : 12.04, 10.05, 14.06, 12.07, 09.08, 13.09, 11.10, 08.11, 13.12

 
System Powiadamiania „INFO SMS”
2016-02-05
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami zaprasza mieszkańców do korzystania z Systemu Powiadamiania „INFO SMS”.

Po zarejestrowaniu i wybraniu kategorii Eko Dąbrowa, każdy użytkownik będzie otrzymywał SMS'y z ostrzeżeniami i komunikatami dotyczącymi ekologii, aktualnie obowiązującymi stawkami za odbiór i gospodarowanie odpadami, aktualnymi harmonogramami i innymi informacjami dotyczącymi gospodarowaniem odpadami na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

Rejestracja polega na wpisaniu w formularzu - miasta i ulicy zamieszkania, a następnie podaniu numeru telefonu komórkowego, na który zostaną dostarczane powiadomienia i informacje w formie SMS. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Więcej w regulaminie usługi. Platforma jest dostępna pod adresem: https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosc-127871-sms_od_miasta.html

 
Informacja
2016-01-05
Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła uchwałę nr XIII/280/2015 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Nowo ustalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązują od 1 lutego 2016 roku i są następujące:

 • 12,00 zł - stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane
 • 20,00 zł - stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Nową deklarację należy złożyć w przypadku: zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych oraz nową deklarację składają właściciele nieruchomości wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.


 
Nowy druk deklaracji
2015-10-01
Uprzejmie informujemy, że od 01.10.2015r. obowiązuje nowy druk deklaracji.

 

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska powołała Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, który kompleksowo zajmuje się wdrażaniem nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie Dąbrowa Górnicza.

Znajdziesz tutaj:

Kto będzie odbierał odpady z terenu naszego miasta?
Kiedy będą odbierane odpady komunalne?
Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji.
Formularz deklaracji do wypełnienia (dotyczy deklaracji składanych po 1.08.2015).
Miejsca gdzie będziesz mógł osobiście uzyskać więcej informacji.
Informacje o terminie i sposobie płatności.
Wysokość opłaty
Informacje dotyczące poprawnej segregacji odpadów.
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Obowiązujące akty prawne w zakresie gospodarowania odpadami.
Aktualne artykuły z regionu dotyczace gospodarowania odpadami.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas. tel. 32 264 46 23, wyślij maila na adres: info@mzgodg.pl lub przyjdź na Al. J. Piłsudskiego 34 c, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

Pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami służą fachową wiedzą i pomogą rozwiązać twoje problemy.

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej
NIP: 629-246-72-96 REGON: 243318700
Tel.: 32 264 46 23; Fax.: 32 264 71 99
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl; www.mzgodg.pl
Projekt i wykonanie strony www Core-IT Sp. z o.o.
2016