MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, Miejski Zakład Godpodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej, mzgodg MZGODG, mzgo dg, mzgo dąbrowa górnicza
 
 
Harmonogram
wywozu odpadów
Aktualności
Postępowanie w czasie epidemii
Deklaracja dostęponości
O firmie
Nowe zasady
gospodarowania odpadami
Elektroniczne wypelnianie
deklaracji
Zbiórka odpadów niebezp.
Składowisko
Akty Prawne
Przetargi
Edukacja
Rekrutacja
Galeria
Bezpieczeństwo
Danych Osobowych
Kontakt
Logo Dąbrowa Górnicza

Wiadomości:


Informacja dot. zmiany stawki opłat
2030-11-06

Informacja dot. zmiany stawki opłat  na  nieruchomościach zamieszkałych stosownie do uchwały Nr XXIV/511/220 z dnia 25 listopada 2020r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Od 1 luty 2021r. obowiązują nowo ustalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i są następujące:

29,- PLN od osoby w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

58,- PLN od osoby w przypadku niezbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Opłatę wyliczoną zgodnie z nowo ustalonymi stawkami należy wnosić na dotychczasowy indywidualny rachunek bankowy do 15 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni. Za luty 2021r. opłaty za osoby zamieszkujące daną nieruchomość, należy dokonać  w terminie do 15 marca 2021r.

Do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklaracje zostały wysłane zawiadomienia     o zmianie stawki opłaty, w związku z czym nie mają obowiązku złożenia nowej deklaracji po zmianie stawki opłat.

Natomiast, w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz w przypadku właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art.6m ust.2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc luty i następne miesiące 2021r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Można ubiegać się o dopłaty do kosztów odbioru śmieci - Odnośnik


 
Ważne przeczytaj
2021-11-05

Broszura ALBA

Odnośnik do broszury: http://mzgodg.pl/pliki/alba_broszura-a4_web.pdf

 


 
Zmiana stawki firmy
2021-02-22

 

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami informuje, że w dniu 25 Listopada 2020 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła uchwałę Nr XXIV/511/220 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

 

Nowo ustalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

·         w przypadku wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawki są następujące

a.     za odpady zmieszane: 

1) pojemnik lub worek o pojemności 0,12 m3 – 6,35 zł,

2) pojemnik o pojemności 0,24 m3– 12,70 zł,

3) pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 58,21 zł,

4) pojemnik o pojemności 3 m3 – 158,75 zł,

5) pojemnik o pojemności 4 m3– 211,67 zł,

6) pojemnik o pojemności 5 m3 – 264,58 zł,

7) pojemnik o pojemności 7 m3 – 370,41 zł,

8) prasokontener o pojemności 7 m3 – 370,41 zł + 52,92 zł za każdy dodatkowy m3 za prasokontener

o pojemności od 8 m3 do 32 m3.

b.     za frakcje: papieru, szkła oraz tworzyw sztucznych wraz z odpadami opakowaniowymi wielomateriałowymi i metalem:

1) za każdy worek o pojemności 0,12 m3 – 5,00 zł,

2) za każdy pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 26,00 zł

 

·         w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i wysokość opłaty określona zostaje w drodze decyzji wg stawek:

1. pojemnik lub worek o pojemności 0,12 m3– 19,05 zł,

2. pojemnik o pojemności 0,24 m3 – 38,10 zł,

3. pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 174,63 zł,

4. pojemnik o pojemności 3 m3– 476,25 zł,

5. pojemnik o pojemności 4 m3– 635,01 zł,

6. pojemnik o pojemności 5 m3 – 793,74 zł,

7. pojemnik o pojemności 7 m3 – 1111,23 zł,

8. prasokontener o pojemności 7 m3 – 1111,23 zł + 158,76 zł za każdy dodatkowy m3 za prasokontener

o pojemności od 8 m3 do 32 m3

Nowo ustalone stawki opłat obowiązują od 1 kwietnia 2021 roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wyliczyć jako sumę iloczynu nowej stawki opłaty za odpady komunalne i miesięcznej ilości zadeklarowanych w deklaracji A w poz.A92-A101 p


 
Informacja dotycząca choinek
2021-01-12

Informujemy, że mieszkańcy wysokiej zabudowy powinni zostawić żywe choinki przy boksie śmietnikowym.

Od mieszkańców niskiej zabudowy choinki żywe odbierane będą zgodnie z terminem odbioru śmieci zmieszanych.


 
Informacja
2020-12-18

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 23-12-2020 (ŚRODA) MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADMI BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH 7.00-15.00


 

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska powołała Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, który kompleksowo zajmuje się wdrażaniem nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie Dąbrowa Górnicza.

Znajdziesz tutaj:

Kto będzie odbierał odpady z terenu naszego miasta?
Kiedy będą odbierane odpady komunalne?
Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji.
Formularz deklaracji do wypełnienia (dotyczy deklaracji składanych po 1.08.2015).
Miejsca gdzie będziesz mógł osobiście uzyskać więcej informacji.
Informacje o terminie i sposobie płatności.
Wysokość opłaty
Informacje dotyczące poprawnej segregacji odpadów.
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Obowiązujące akty prawne w zakresie gospodarowania odpadami.
Aktualne artykuły z regionu dotyczace gospodarowania odpadami.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas. tel. 32 264 46 23, wyślij maila na adres: info@mzgodg.pl lub przyjdź na Al. J. Piłsudskiego 34 c, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

Pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami służą fachową wiedzą i pomogą rozwiązać twoje problemy.

Logo Dšbrowa Górnicza

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej
NIP: 629-246-26-89 REGON: 276255312
Tel.: 32 264 46 23; Fax.: 32 264 71 99
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl; www.mzgodg.pl
Projekt i wykonanie strony www Core-IT Sp. z o.o.2014