MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, Miejski Zakład Godpodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej, mzgodg MZGODG, mzgo dg, mzgo dąbrowa górnicza
 
 
HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW
Aktualności
O firmie
Nowe zasady
gospodarowania odpadami
Elektroniczne wypelnianie
deklaracji
Zbiórka odpadów niebezp.
Składowisko
Akty Prawne
Przetargi
Edukacja
Rekrutacja
Galeria
Kontakt

Wiadomości:


Informacja
2016-01-05
Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła uchwałę nr XIII/280/2015 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Nowo ustalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązują od 1 lutego 2016 roku i są następujące:

 • 12,00 zł - stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane
 • 20,00 zł - stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Nową deklarację należy złożyć w przypadku: zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych oraz nową deklarację składają właściciele nieruchomości wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.


 
Nowy druk deklaracji
2015-10-01
Uprzejmie informujemy, że od 01.10.2015r. obowiązuje nowy druk deklaracji.

 
Ekotorby
2015-09-25
Informujemy ,że trwa akcja wyposażania zarówno zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinnej w torby na odpady, celem ułatwienia ich segregacji .Torba posiada 3 przegrody dzięki którym, każdy mieszkaniec będzie mógł swobodnie segregować papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal. Do każdego gospodarstwa domowego zostanie dostarczona jedna ekotorba.


 
ZWIĘKSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW
2015-07-15
Od 1.08.2015 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej zmianie ulega harmongram odbioru odpadów.
Wszystkie harmonogramy odbioru odpadów

 
Od 01.08.2015r istotne zmiany dotyczące gospodarowania odpadami.
2015-07-02
Czego dotyczą zmiany ?
 • HARMONOGRAM, ZWIĘKSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH
  Pierwszą istotną zmianą będzie zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów zmieszanych z domów jednorodzinnych (niskiej zabudowy) a mianowicie raz na 2 tygodnie. W związku z powyższymi zmianami konieczna będzie zmiana harmonogramów ,które zostaną do Państwa dostarczone przez wyłonionego w drodze przetargu wykonawcę.
 • ODPADY ZIELONE
  Kolejna ważna zmiana dotyczy częstotliwości wywozu odpadów zielonych. Odpady te odbierane będą w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie ze względu na wyższe temperatury, które występują w w/w miesiącach. Od 01.08.2015r Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami będzie przyjmował bezpłatnie również odpady zielone od mieszkańców w Gminnym Punkcie Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanym przy ul. Głównej 144b.
 • DRUK DEKLARACJI
  Od 01.08.2015r zmianie ulega również druk deklaracji. Zostanie on udostępniony do pobrania oraz wypełnienia na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami www.mzgodg.pl a także w siedzibie MZGO przy AL.J.Piłsudskiego 34c, Urzędzie Miasta na stanowisku nr 19
  jak również w punktach GCZO i GPZON zlokalizowanych :
  GCZO przy Al.J.Piłsudskiego 28A
  GCZO przy ul.Szłasowizna 7
  GCZO przy Al. Zwycięstwa 27B
  GPZON przy ul. Głównej 144B

  Wzory deklaracji obowiązujące od 1.08.2015: Pobierz nowe wzory deklaracji.

 • DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
  Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia opłaty ryczałtowej dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

  Projekty tekstów uchwał dotyczące w/w zmian znajdują się w zakładce akty prawne.

 

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska powołała Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, który kompleksowo zajmuje się wdrażaniem nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie Dąbrowa Górnicza.

Znajdziesz tutaj:

Kto będzie odbierał odpady z terenu naszego miasta?
Kiedy będą odbierane odpady komunalne?
Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji.
Formularz deklaracji do wypełnienia (dotyczy deklaracji składanych po 1.08.2015).
Miejsca gdzie będziesz mógł osobiście uzyskać więcej informacji.
Informacje o terminie i sposobie płatności.
Wysokość opłaty
Informacje dotyczące poprawnej segregacji odpadów.
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Obowiązujące akty prawne w zakresie gospodarowania odpadami.
Aktualne artykuły z regionu dotyczace gospodarowania odpadami.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas. tel. 32 264 46 23, wyślij maila na adres: info@mzgodg.pl lub przyjdź na Al. J. Piłsudskiego 34 c, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

Pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami służą fachową wiedzą i pomogą rozwiązać twoje problemy.

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej
NIP: 629-246-72-96 REGON: 243318700
Tel.: 32 264 46 23; Fax.: 32 264 71 99
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl; www.mzgodg.pl
Projekt i wykonanie strony www Core-IT Sp. z o.o.
2016