MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, Miejski Zakład Godpodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej, mzgodg MZGODG, mzgo dg, mzgo dąbrowa górnicza
 
 
Harmonogram
wywozu odpadów
Aktualności
Postępowanie w czasie epidemii
Deklaracja dostęponości
O firmie
Nowe zasady
gospodarowania odpadami
Elektroniczne wypelnianie
deklaracji
Zbiórka odpadów niebezp.
Składowisko
Akty Prawne
Przetargi
Edukacja
Rekrutacja
Galeria
Bezpieczeństwo
Danych Osobowych
Kontakt
Logo Dąbrowa Górnicza

Przetargi:


PRZETARG Z DNIA: 2019-09-12
Wywóz nieczystości ciekłych – ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych składowisk odpadów zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej 4 oraz przy ul. Głównej 144 A należącymi do Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie GórniczejOgłoszenie o zamówieniu na biuletynie Zamówień Publicznych

ZAŁĄCZNIKI: WYNIK:

 

PRZETARG Z DNIA: 2019-08-07
Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego o nr ZP/1/MZGO/2019 pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”Ogłoszenie o zamówieniu w portalu TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372904-2019:TEXT:PL:HTML


W związku z problemami technicznymi związanymi z opublikowaniem na stronach Zamawiającego w dniu publikacji ogłoszenia dokumentacji dotyczącej postępowania, przesunięto termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Ponadto w związku z zapytaniem dotyczącym postępowania zmieniono § 34 pkt. 2 lit. a) Załącznik nr 21 do SIWZ - WZÓR UMOWY, który otrzymał brzmienie:

a) w razie nie osiągnięcia poziomów, o których mowa w § 4 pkt 1 - w wysokości równoważnej wysokości kar nałożonych na gminę Dąbrowa Górnicza przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w tym zakresie.

ZAŁĄCZNIKI: WYNIK:

 

PRZETARG Z DNIA: 2019-03-21
Zamówienie z wolnej ręki ZW/2/MZGO/2019.

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Dąbrowa Górnicza"


Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante ..>>

ZAŁĄCZNIKI: WYNIK:

 

PRZETARG Z DNIA: 2019-01-30
Wywóz nieczystości ciekłych - ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych składowisk odpadów zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej 4 oraz przy ul. Głównej 144A należącymi do Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej.

ZAŁĄCZNIKI: WYNIK:

 

PRZETARG Z DNIA: 2018-10-30
CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA TERENU MIEJSKIEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH LIPÓWKA I ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KOKSOWNICZEJ 4 WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI ORAZ TERENU KWATERY KW1 WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI PRZY UL. GŁÓWNEJ 144 A NALEŻĄCYMI DO MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

ZAŁĄCZNIKI: WYNIK:

 

PRZETARG Z DNIA: 2017-10-13
CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA TERENU MIEJSKIEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH LIPÓWKA I ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KOKSOWNICZEJ 4 WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI ORAZ TERENU KWATERY KW1 WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI PRZY UL. GŁÓWNEJ 144 A NALEŻĄCYMI DO MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

ZAŁĄCZNIKI: WYNIK:

 

PRZETARG Z DNIA: 2017-06-07
Wywóz nieczystości ciekłych – ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych składowisk odpadów zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej 4 oraz przy ul. Głównej 144 A należącymi do Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej

ZAŁĄCZNIKI: WYNIK:

 

PRZETARG Z DNIA: 2017-02-06
CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA TERENU MIEJSKIEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH LIPÓWKA I ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KOKSOWNICZEJ 4 WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI ORAZ TERENU KWATERY KW1 WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI PRZY UL. GŁÓWNEJ 144 A NALEŻĄCYMI DO MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

ZAŁĄCZNIKI: WYNIK:

 

PRZETARG Z DNIA: 2017-01-31
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36302-2017:TEXT:PL:HTML

ZAŁĄCZNIKI: WYNIK:

 

PRZETARG Z DNIA: 2016-12-21
Wstępne ogłoszenie informacyjne numer 2016/S 246-450374 dotyczące ogłoszenia o planowanym zamówieniu publicznym: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Dąbrowa Górnicza."

Treść ogłoszenia umieszczona na stronie TED - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: http://ted.europa.eu

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450374-2016:TEXT:PL:HTML&tabId=1

ZAŁĄCZNIKI: WYNIK:

 

PRZETARG Z DNIA: 2015-12-04
Wywóz nieczystości ciekłych-ścieków przemysłowych ze składowiska Odpadów Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami

ZAŁĄCZNIKI: WYNIK:

 

PRZETARG Z DNIA: 2015-06-03
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Dąbrowa Górnicza

ZAŁĄCZNIKI: WYNIK:

 

PRZETARG Z DNIA: 2014-05-23
Wywóz nieczystości ciekłych – ścieków przemysłowych ze składowiska odpadów Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami

ZAŁĄCZNIKI: WYNIK:

 

PRZETARG Z DNIA: 2013-03-27
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Dąbrowa Górnicza

ZAŁĄCZNIKI: WYNIK:

 

PRZETARG Z DNIA: 2012-12-18
Wywóz nieczystości ciekłych z Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami

ZAŁĄCZNIKI: WYNIK:

 

PRZETARG Z DNIA: 2012-12-11
Stabilizacja skarpy od strony wschodniej składowiska, budowa wałów od strony północnej, zachodniej, południowej i wschodniej składowiska odpadów, przebudowa istniejącej drogi technologicznej od strony wschodniej, budowa nowej drogi technologicznej oraz kompaktowanie odpadów na kwaterze wysypiska KW1 zgodnie z potrzebami Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami

ZAŁĄCZNIKI: WYNIK:

 
Logo Dšbrowa Górnicza

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej
NIP: 629-246-26-89 REGON: 276255312
Tel.: 32 264 46 23; Fax.: 32 264 71 99
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl; www.mzgodg.pl
Projekt i wykonanie strony www Core-IT Sp. z o.o.2014