MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, Miejski Zakład Godpodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej, mzgodg MZGODG, mzgo dg, mzgo dąbrowa górnicza
 
 
Harmonogram
wywozu odpadów
Aktualności
O firmie
Nowe zasady
gospodarowania odpadami
Elektroniczne wypelnianie
deklaracji
Zbiórka odpadów niebezp.
Składowisko
Akty Prawne
Przetargi
Edukacja
Rekrutacja
Galeria
Bezpieczeństwo
Danych Osobowych
Kontakt

Wysokość opłaty


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zróżnicowana pod względem rodzaju nieruchomości:

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

Opłata jest liczona jako iloczyn: stawki opłaty oraz ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

  • W przypadku kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka wynosi 20,00 zł

  • W przypadku kiedy odpady nię są zbierane i odbierane selektywnie stawka wynosi 40,00 zł

Pamiętaj obowiązuje Cię niższa stawka ponieważ jesteś zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów!!!

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Opłata jest liczona jako iloczyn stawki opłaty zgodnej z wielkością pojemnika oraz miesięcznej ilości tych pojemników

1. pojemnik lub worek o pojemności 0,12m3 - 42,18 zł,
2. pojemnik o pojemności 0,24m3- 55,86 zł,
3. pojemnik o pojemności 1,1m3 - 147,60 zł,
4. pojemnik o pojemności 3 m3- 888,55 zł,
5. pojemnik o pojemności 4 m3- 959,11 zł,
6. pojemnik o pojemności 5 m3- 1.032,76 zł,
7. pojemnik o pojemności 7 m3- 1.240,79 zł.
8. prasokontener o pojemności 7 m3 - 1.861,18 zł + 175,00 zł za każdy dodatkowy m3 za prasokontener o pojemności od 8 m3 do 32 m3.

W przypadku kiedy na nieruchomości jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów wysokość opłaty za pojemnik wyniesie:

1. pojemnik lub worek o pojemności 0,12m3 - 24,10 zł,
2. pojemnik o pojemności 0,24m3 - 31,92 zł,
3. pojemnik o pojemności 1,1m3- 84,34 zł,
4. pojemnik o pojemności 3 m3- 507,74 zł,
5. pojemnik o pojemności 4 m3- 548,06 zł,
6. pojemnik o pojemności 5 m3 -590,15 zł,
7. pojemnik o pojemności 7 m3- 709,02 zł
8. prasokontener o pojemności 7 m3 - 1.063,53 zł + 100,00 zł za każdy dodatkowy m3 za prasokontener o pojemności od 8 m3 do 32 m3.

Przykłady:

Czteroosobowa rodzina segregująca odpady ponosi opłatę w wysokości: 4 osoby x stawka 20,00zł = 80,00 zł miesięcznie

Przedsiębiorstwo segregujące odpady i posiadające 2 pojemniki o pojemności 1,1m3 oraz 1 pojemnik o pojemności 0,24m3 odbierane 1 raz w miesiącu poniesie opłatę w wysokości: 2 pojemniki x stawka 84,34zł + 1 pojemnik x stawka31,92zł = 168,68zł + 31,92zł=200,60 zł miesięcznie.

Przedsiębiorca segregujący odpady posiadający 3 pojemniki o pojemności 0,12m3 odbierane 4 razy w miesiącu poniesie opłatę: 3 pojemniki x stawka 24,10 zł x 4 odbiory w miesiącu = 289,20zł miesięcznie.

Właściciel nieruchomości mieszanej segregującej odpady, posiada: - pojemnik o pojemności 1,1m3 w części nieruchomości niezamieszkałej, - pojemnik o pojemności 0,12m3 w części zamieszkałej na której mieszkają 3 osoby poniesie opłatę w wysokości: 3 osoby x stawka 20,00zł + 1 pojemnik x stawka 84,34zł = 144,34 zł miesięcznie.

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej
NIP: 629-246-26-89 REGON: 276255312
Tel.: 32 264 46 23; Fax.: 32 264 71 99
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl; www.mzgodg.pl
Projekt i wykonanie strony www Core-IT Sp. z o.o.2014