MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, Miejski Zakład Godpodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej, mzgodg MZGODG, mzgo dg, mzgo dąbrowa górnicza
 
 
Harmonogram
wywozu odpadów
Aktualności
Postępowanie w czasie epidemii
Deklaracja dostęponości
O firmie
Nowe zasady
gospodarowania odpadami
Elektroniczne wypelnianie
deklaracji
Zbiórka odpadów niebezp.
Składowisko
Akty Prawne
Przetargi
Edukacja
Rekrutacja
Galeria
Bezpieczeństwo
Danych Osobowych
Kontakt
Logo Dąbrowa Górnicza

Zbiórka odpadów niebezpiecznych


Zacznijmy od początku, czyli definicji odpadów niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne ze względu na rodzaj, skład lub ilość mają groźne właściwości i potraktowane w niewłaściwy sposób mogą zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku. Mogą też wykazywać właściwości palne i wybuchowe. Dlatego też gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli. Rodzaje odpadów niebezpiecznych wymienione są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Dynamiczny rozwój przemysłu, wzrost sprzedaży wielu produktów i nadmierna konsumpcja spowodowała, napływ rzeczy, których ludzie szybko się pozbywają. Bardzo ważną kwestią jest wiedza dotycząca sposobu postępowania z, odpadami niebezpiecznymi, czyli np. z zużytym sprzętem RTV i AGD, z akumulatorami, bateriami, chemikaliami czy lekami. Tego typu odpady należy przekazywać odpowiedniemu podmiotowi.

W Dąbrowie Górniczej działają cztery punkty odbioru odpadów niebezpiecznych tzw. Eko Punkty gdzie mieszkańcy naszej gminy mogą bezpłatnie zostawić, odpady niebezpieczne, , w ilości i rodzaju wskazującym na wytworzenie ich w gospodarstwie domowym np.: metal, zużyte opony, leki. Ponadto w Eko Punkcie przy ul. Głównej 144b można oddać odpady wielkogabarytowe, a także do jednej tony rocznie na każdy adres zamieszkania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.,

Obecnie w punktach przyjmowane są: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym świetlówki), urządzenia zawierające freony, oleje i smary, farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, zużyte opony, leki detergenty zawierające substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, baterie i akumulatory, metal, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki, drewno zawierające substancje niebezpieczne, opakowania po substancjach niebezpiecznych.,

Ponadto, zużyty sprzęt możemy oddać nieodpłatnie w sklepie lub hurtowni, jeśli, kupujemy sprzęt nowy tego samego rodzaju, czyli dokonujemy wymiany, np. lodówkę za lodówkę., Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem RTV i AGD ułatwia poddawanie tych odpadów procesom odzysku. Można odzyskać np. żelazo, miedź, cynk, ołów oraz, tworzywo sztuczne., Pamiętajmy, że zużytego sprzętu nie wolno wrzucać z innymi odpadami do jednego pojemnika. Zużyty sprzęt RTV I AGD zawiera substancje niebezpieczne tak jak rtęć, kadm czy freon.

Przejdźmy do, baterii i akumulatorów., Podobnie jak zużyty sprzęt RTV i AGD , baterie i akumulatory musimy zbierać selektywnie i umieszczać w pojemnikach do tego przeznaczonych. Baterie i akumulatory znajdują się w wielu przedmiotach codziennego użytku np. w pilotach,, zabawkach, latarkach, telefonach, dlatego też pamiętajmy, aby przed wyrzuceniem tych przedmiotów do pojemników , usunąć z nich zużyte baterie.

Co zrobić z przeterminowanymi lekami? Wielu z nas zastanawia się, gdzie należy oddać ten jakże niebezpieczny odpad.
W 28 dąbrowskich aptekach znajdują się specjalne pojemniki, do których mieszkańcy mogą wrzucać przeterminowane i niewykorzystane leki. Pojemnik jest umieszczony w dostępnym dla klientów miejscu wewnątrz apteki. Do kosza można wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek w opakowaniach lub luzem, syropów, kropli, roztworów w zamkniętych opakowaniach oraz maści. Do pojemników nie można wrzucać termometrów, aerozoli, używanych igieł i strzykawek. Pojemnik jest oznaczony specjalną naklejką, na której widnieje logo organizatora oraz wykonawcy przedsięwzięcia. Oddanie leków do apteki gwarantuje, że zostaną one unieszkodliwione w sposób bezpieczny dla środowiska.

WYKAZ APTEK, W KTÓRYCH JEST REALIZOWANY ODBIÓR
PRZETERMINOWANYCH I NIEWYKORZYSTANYCH LEKÓW W GMINIE DĄBROWA GÓRNICZA
 • Apteka Topolowa, ul. Topolowa 48
 • Mandragora, ul. Wybickiego 7a
 • Asklepios, ul. Krasickiego 1
 • Indra Sp. z o.o, ul. Sobieskiego 23
 • Betula, os. Robotnicze 5/2
 • W Alejach, ul. Majakowskiego 30
 • Eskulap SC, ul. Morcinka 1
 • Apteka Prywatna, ul. Kościuszki 5
 • Medela, ul. Ludowa 19a
 • Medicus, ul. Kasprzaka 36
 • Apteka "Za Rogiem", ul. Kasprzaka 26
 • Na Redenie, ul. Reymonta 5
 • Remedium, ul. Łukasińskiego 9
 • Apteka Ogólnodostępna, ul. Augustynika 7
 • Apteka Prywatna, ul. Skibińskiego 1
 • Blisko Ciebie, ul. Korczaka 1-3
 • Apteka "Lek -Pol", ul. Szpitalna 14
 • Apteka " z Sercem", Al. J. Piłsudskiego 92
 • Apteka" W Superjednostce", ul. Kościuszki 19
 • ISOFARM Sp. z o.o., ul. Ludowa 7
 • Euro-Apteka EA-75, ul. Jana III Sobieskiego 6/CH Pogoria/
 • Apteka "Hibiscus", ul. Strzemieszycka 366
 • Apteka "Hibiscus 2", ul. Przedziałowa 3
 • Apteka 4 Pory Roku, ul. Adamieckiego 11a
 • Apteka w Przychodni, ul. Adamieckiego 13
 • Apteka DOSA, ul. Rapackiego 19a
 • Apteka "ZIKO", ul. Królowej Jadwigi 25a
 • Apteka "RODZINNA", ul. Kasprzaka 44a
Jak postępować z chemikaliami (farby, rozpuszczalniki, oleje "przepracowane" itd.)?

Należy pamiętać, aby nigdy nie wlewać zużytych olejów przepracowanych do wód, gleby, ziemi i kanalizacji. Nie można też używać ich, jako oleju opałowego. Niewykorzystane pozostałości farb, olejów, przepracowanych, rozpuszczalników itp. można oddać do jednego z Eko Punktów. Olej, z samochodu można, zostawić w serwisie samochodowym, jeśli wymieniamy na nowy.
Nie wlewamy do urządzeń kanalizacyjnych:
 • substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, roztworów amoniaku. Cyjanowodoru
 • substancji palnych i wybuchowych, Np. benzyny, nafty, oleju opałowego,
 • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, lakierów, mieszanin cementowych
Nie wolno spalać farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itp. w paleniskach domowych, ponieważ mogą być źródłem emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Nie wylewamy chemikaliów do kanalizacji, ponieważ w ten sposób niszczymy system kanalizacji i utrudniamy oczyszczanie ścieków., Nie wylewamy również chemikaliów na powierzchnię gleby. Substancje szkodliwe w nich zawarte mogą trafić do łańcucha pokarmowego, stanowiąc tym samym zagrożenie dla roślin oraz zdrowia i życia ludzi i zwierząt.

Czy wiesz co zrobić, ze starymi oponami? Jak z nimi postępować?

Przy zakupie nowych opon stare możesz zostawić u wulkanizatora albo w warsztacie samochodowym. W naszej gminie każdy mieszkaniec od 1 lipca 2013r. może oddawać zużyte opony do "Eko Punktów". Zakazane jest palenie opon w paleniskach domowych, ogniskach. Paląc opony powodujemy emisje wielu bardzo groźnych szkodliwych substancji do atmosfery.

Lokalizacje oraz numery kontaktowe do eko punktów :
 • GCZO przy Al.J.Piłsudskiego 28A, Tel. 728-320-773 czynne: pon-pt 6:00-22:00, regulamin GCZO
 • GCZO przy ul.Szłasowizna 7, Tel. 728-320-775 czynne: pon-pt 10:00-18:00, regulamin GCZO
 • GCZO przy Al. Zwycięstwa 27B, Tel. 728-320-774 czynne: pon-pt 10:00-18:00, regulamin GCZO
 • GPZON przy ul. Głównej 144B, Tel. 728-320-772 czynne: pon-pt 6:00-22:00, regulamin GPZON

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że teren obiektów GCZO i GPZON jest monitorowany całodobowo.

Obraz z monitoringu podlega rejestracji w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

Administratorem Państwa danych osobowych jest DYREKTOR MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, AL. J. PIŁSUDSKIEGO 34 C; NIP 629-246-72-96

Dane z monitoringu podlegają rejestracji w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MZGO, bezpieczeństwie pracowników oraz ochronie mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu prawnego realizowanego przez Administratora (RODO art. 6 ust. 1 lit. f.)

Nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, chyba że mogą stanowić dowód w toczącej się sprawie.

Administrator informuje, że zgodnie z przepisami prawa, osoba której dane będą przetwarzane ma prawo do wglądu treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, przeniesienia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Odbiorcami danych będą nasi pracownicy upoważnieni przez MZGO. Na podstawie danych osobowych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje.

Logo Dšbrowa Górnicza

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej
NIP: 629-246-26-89 REGON: 276255312
Tel.: 32 264 46 23; Fax.: 32 264 71 99
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl; www.mzgodg.pl
Projekt i wykonanie strony www Core-IT Sp. z o.o.2014