MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, Miejski Zakład Godpodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej, mzgodg MZGODG, mzgo dg, mzgo dąbrowa górnicza
 
 
Harmonogram
wywozu odpadów
Aktualności
Postępowanie w czasie epidemii
O firmie
Nowe zasady
gospodarowania odpadami
Elektroniczne wypelnianie
deklaracji
Zbiórka odpadów niebezp.
Składowisko
Akty Prawne
Przetargi
Edukacja
Rekrutacja
Galeria
Bezpieczeństwo
Danych Osobowych
Kontakt

Informacja dla mieszkańców związana z sytuacją epidemiologiczną i odbiorem odpadów na terenie Gminy


Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej informuje, że Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) zlokalizowany przy ul. Główna 144 B od dnia 04.05.2020 r. wznawia świadczenie wszystkich usług dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej w tym odbierania frakcji odpadów wskazanych w regulaminie.

Rodzaje przyjmowanych odpadów w GPZON wskazane są w regulaminie, który jest dostępny na www.mzgodg.pl w zakładce zbiórka odpadów niebezpiecznych.

W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym oraz koniecznością przejazdu przez teren Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II obowiązują zaostrzone rygory bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie GPZON i ZPOK Lipówka II:
 1. Należy stosować się do wszystkich zaleceń związanych z sytuacją wywołaną przez koronawirusa obowiązujących na terenie kraju.
 2. Należy zachowywać dystans min. 2 metrów pomiędzy osobami.
 3. Klientom GPZON zostanie udostępniony płyn do dezynfekcji rąk. W inne środki ochrony indywidualnej np. rękawiczki, maseczki ochronne klient wyposaża się we własnym zakresie.
 4. Ogranicza się liczbę klientów, którzy mogą w jednym czasie przebywać na terenie GPZON, tj. jednocześnie będą wpuszczane tylko 2 pojazdy (kierowca + maksymalnie 1 pasażer).
 5. Odpady muszą być posortowane na frakcje, nie będzie możliwości sortowania odpadów na terenie GPZON z uwagi na maksymalne skrócenie czasu wizyty i ograniczenie sytuacji tworzenia się kolejki klientów oczekujących na wpuszczenie na teren obiektu.
 6. Dojazd do GPZON jest możliwy tylko ciągiem komunikacyjnym biegnącym przez teren ZPOK Lipówka II, przejazd będzie się odbywał zgodnie z ustaloną procedurą ruchu pracowników i klientów Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej po terenie ZPOK Lipówka II.
 7. Klienci przed wjazdem na teren ZPOK Lipówka II i GPZON muszą poddać się obowiązkowemu badaniu termometrem bezdotykowym. W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury, tj. powyżej 37,6? oraz w przypadku odmowy badania, klienci nie zostaną wpuszczeni na teren obiektów i nie będą mogli oddać odpadów do GPZON.
 8. Klienci korzystający z GPZON zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązującego regulaminu i poleceń pracownika punktu.
.

UWAGA! W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie GPZON, będą wpuszczeni tylko i wyłącznie klienci z maseczką zakrywającą usta i nos oraz w rękawiczkach. .

Apelujemy jednocześnie o każdorazowe przemyślenie konieczności skorzystania z GPZON w czasie obowiązywania stanu epidemicznego i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie. Prosimy aby powstrzymać się od generowania odpadów, których odbiór w czasie pandemii koronawirusa nie jest priorytetowy. Przypominamy, że wyrzucanie odpadów nie podlegających odbiorowi przez wykonawcę usługi odbioru odpadów przy altanach śmietnikowych jest zabronione. Lokalizacje oraz numery kontaktowe do Eko-Punktów:
 • GCZO przy Al. J. Piłsudskiego 28 A, tel. 728-320-773 czynny: pon. - pt. 6:00 - 22:00,
 • GCZO przy ul. Szłasowizna 7, tel. 728-320-775 czynny: pon. - pt. 10:00 - 18:00,
 • GCZO przy Al. Zwycięstwa 27 B, tel. 728-320-774 czynny: pon. - pt. 10:00 - 18:00,
 • GPZON przy ul. Główna 144 B, tel. 728-320-772 czynny: pon. - pt. 6:00 - 22:00,

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej informuje, że Gminne Centra Zbiórki Odpadów (GCZO) zlokalizowane przy Al. J. Piłsudskiego 28 A, Al. Zwycięstwa 27 B oraz ul. Szałasowizna 7 od dnia 27.04.2020 r. wznawiają świadczenie wszystkich usług dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej w tym odbierania frakcji odpadów wskazanych w regulaminach.

Rodzaje przyjmowanych odpadów w GCZO wskazane są w regulaminach dostępnych na www.mzgodg.pl w zakładce zbiórka odpadów niebezpiecznych.

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) zlokalizowany przy ul. Główna 144 B pozostaje aż do odwołania nieczynny.

W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym obowiązują zaostrzone rygory bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie GCZO:
 1. Należy stosować się do wszystkich zaleceń związanych z sytuacją wywołaną przez koronawirusa obowiązujących na terenie kraju.
 2. Należy zachowywać dystans min. 2 metrów pomiędzy osobami.
 3. Klientom GCZO zostanie udostępniony płyn do dezynfekcji rąk. W inne środki ochrony indywidualnej np. rękawiczki, maseczki ochronne klient wyposaża się we własnym zakresie.
 4. Ogranicza się liczbę klientów, którzy mogą w jednym czasie przebywać na terenie GCZO, tj. będzie wpuszczany tylko 1 pojazd (kierowca + maksymalnie 1 pasażer).
 5. Odpady muszą być posortowane na frakcje, nie będzie możliwości sortowania odpadów na terenie GCZO z uwagi na maksymalne skrócenie czasu wizyty i ograniczenie sytuacji tworzenia się kolejki klientów oczekujących na wpuszczenie na teren obiektu.
 6. Klienci korzystający z GCZO zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących regulaminów i poleceń pracownika punktu.
.

UWAGA!W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie GCZO, będą wpuszczeni tylko i wyłącznie klienci z maseczką zakrywającą usta i nos oraz w rękawiczkach.

Apelujemy jednocześnie o każdorazowe przemyślenie konieczności skorzystania z GCZO w czasie obowiązywania stanu epidemicznego i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie. Prosimy aby powstrzymać się od generowania odpadów, których odbiór w czasie pandemii koronawirusa nie jest priorytetowy. Przypominamy, że wyrzucanie odpadów nie podlegających odbiorowi przez wykonawcę usługi odbioru odpadów przy altanach śmietnikowych jest zabronione.
Lokalizacje oraz numery kontaktowe do Eko-Punktów:
 • GCZO przy Al. J. Piłsudskiego 28 A, tel. 728-320-773 czynny: pon. - pt. 6:00 - 22:00,
 • GCZO przy ul. Szłasowizna 7, tel. 728-320-775 czynny: pon. - pt. 10:00 - 18:00,
 • GCZO przy Al. Zwycięstwa 27 B, tel. 728-320-774 czynny: pon. - pt. 10:00 - 18:00,

Drogi mieszkańcu! Informujemy, iż od 22.04.2020 możesz w pilnych sprawach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, załatwić sprawę związaną z gospodarowaniem odpadami w siedzibie MZGO przy Al. Piłsudskiego 34c.
Apel do mieszkańców, aby usprawnili odbiór i zagospodarowanie odpadów dzięki dobrym praktykom, które można wcielić w każdym gospodarstwie domowym.

Oto najważniejsze zasady, które warto stosować w czasie trwania epidemii i możliwego utrudnionego wywozu odpadów:

Ogranicz zakupy do niezbędnych rzeczy.
Sklepy wciąż działają i będą działać, a część nieprzemyślanych zakupów - trafi niestety do kosza. W najbliższym czasie warto zwrócić szczególną uwagę na rozsądne decyzje zakupowe, aby nie wyrzucać żywności.
Wykorzystaj pojemność kosza, worka, zmniejsz objętość odpadów.
Czystość i porządek wokół miejsc gromadzenia odpadów zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Zgniatanie butelek i innych opakowań z tworzyw sztucznych, składanie lub dzielenie na mniejsze kawałki opakowań papierowych i kartonów przyczyni się do lepszego wykorzystania pojemności pojemników. Im mniej powietrza będą wozić samochody odbierające odpady - tym więcej zmieści się w nich odpadów.
Powstrzymaj się od remontów, wymiany mebli, porządków wiosennych itp.
Pamiętaj, że Ekopunkty są zamknięte do odwołania. Ogranicz wizyty w marketach budowlanych i salonach meblowych, należy powstrzymać się na jakiś czas od prac generujących odpady wielkogabarytowe. To nie jest czas na wiosenne porządki.
Odpady zielone i BIO zagospodaruj u siebie - kompostowanie.
Warto, aby właściciele nieruchomości jednorodzinnych pomyśleli o zagospodarowaniu odpadów zielonych we własnym zakresie i np. spróbowali stworzyć własny kompostownik.
Nawilżone chusteczki, jednorazowe rękawiczki i maseczki
Nie wyrzucaj nawilżonych chusteczek, jednorazowych rękawiczek i maseczek do toalet. Tego rodzaju odpady powinny trafiać do worka (najlepiej szczelnie zamkniętego). Nie wrzucaj luzem do otwartego pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Załatwianie spraw związanych z odbiorem odpadów:

Wszelkie sprawy dotyczące odbioru odpadów załatwiaj zdalnie. Wykorzystaj telefon, email, ePUAP, deklarator i pocztę.

Lista najważniejszych telefonów MZGO:
 • (32) 264-46-23 wew.16,18,19 - wyjaśnienie opłat
 • (32) 264-46-23 wew.22,23,24 - składanie deklaracji
 • (32) 264-46-23 wew.10 - reklamacje
 • Email: sekretariat@mzgodg.pl

Pamiętaj o zachowaniu zasad higieny przy wyrzucaniu odpadów. Myj często ręce. !
Punkt obsługi na stanowisku nr 19 w UM jest nie czynny.

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej
NIP: 629-246-26-89 REGON: 276255312
Tel.: 32 264 46 23; Fax.: 32 264 71 99
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl; www.mzgodg.pl
Projekt i wykonanie strony www Core-IT Sp. z o.o.2014