MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, Miejski Zakład Godpodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej, mzgodg MZGODG, mzgo dg, mzgo dąbrowa górnicza
 
 
Harmonogram
wywozu odpadów
Aktualności
Postępowanie w czasie epidemii
Deklaracja dostęponości
O firmie
Nowe zasady
gospodarowania odpadami
Elektroniczne wypelnianie
deklaracji
Zbiórka odpadów niebezp.
Składowisko
Akty Prawne
Przetargi
Edukacja
Rekrutacja
Galeria
Bezpieczeństwo
Danych Osobowych
Kontakt
Logo Dąbrowa Górnicza

Akty prawne


UCHWAŁA NR XIX/352/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/169/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Informacja w sprawie istotnych zmian w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579).


Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


UCHWAŁA NR XII/169/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2019 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności


Uchwała nr V/80/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 stycznia 2019 r.w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocš środków komunikacji elektronicznej.


Obwieszczenie Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności


Uchwała nr XXV/556/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/169/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała nr XXV/555/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2017 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/537/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22.05.2013 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego p.n.: "Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami" w celu utworzenia jednostki budżetowej p.n.: "Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami"


Uchwała nr XIX/464/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/619/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej p.n.: "Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami" w Dąbrowie Górniczej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej


Uchwała nr XVII/400/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/169/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (OBOWIAZUJE OD 1.07.2016)


Uchwała nr XV/368/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności


Uchwała nr XIII/280/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności


Uchwała nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie okreslenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o okreslonej pojemnosci.


Obwieszczenie Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie upowaznienia Dyrektora jednostki budzetowej p.n.: „Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej


Uchwała nr X/204/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 wrzeœnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/169/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (AKTUALNY)


Uchwała nr VIII/167/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomosci, na których znajduja się domki letniskowe, lub innych nieruchomosci wykorzystywanych nacele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez częsć roku

Uchwała nr VIII/168/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie okreslenia terminu, częstotliwosci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr VIII/169/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr VIII/170/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu swiadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr VIII/171/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza


USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Logo Dšbrowa Górnicza

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej
NIP: 629-246-26-89 REGON: 276255312
Tel.: 32 264 46 23; Fax.: 32 264 71 99
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl; www.mzgodg.pl
Projekt i wykonanie strony www Core-IT Sp. z o.o.2014