MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, Miejski Zakład Godpodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej, mzgodg MZGODG, mzgo dg, mzgo dąbrowa górnicza
 
 
Harmonogram
wywozu odpadów
Aktualności
Postępowanie w czasie epidemii
Deklaracja dostęponości
O firmie
Nowe zasady
gospodarowania odpadami
Elektroniczne wypelnianie
deklaracji
Zbiórka odpadów niebezp.
Składowisko
Akty Prawne
Przetargi
Edukacja
Rekrutacja
Galeria
Bezpieczeństwo
Danych Osobowych
Kontakt
Logo Dąbrowa Górnicza

Zasady poprawnej segregacji odpadów dla nieruchomości zamieszkałychODPADY ODBIERANE "U ŹRÓDŁA"

PAPIER - Pojemnik niebieski lub niebieski worek
wrzucamy: gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania. nie wrzucamy: kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. kartony po mleku, napojach), tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy po napojach), kalki; papier termiczny i faksowy, tapety, odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy).
Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe. Jedna tona makulatury pozwala ochronić przed ścięciem aż 17 drzew.

SZKŁO - pojemnik zielony lub zielony worek wrzucamy: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.
nie wrzucamy: porcelana i ceramika, doniczki, żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, izolatory, szkło stołowe, szkło okularowe, szkło żaroodporne, fajans, ekrany i lampy telewizyjne, lustra, szyby samochodowe.
Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika. Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt. Wytwarzanie produktów pochodzących z recyklingu szkła jest mniej energochłonne.

TWORZYWA SZTUCZNE, METAL I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
- pojemnik siatkowy, pojemnik żółty lub żółty worek
wrzucamy: puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia), kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. kartony po mleku, napojach).
nie wrzucamy: butelki po olejach samochodowych, opakowania po olejach silnikowych, smarach, styropian, guma, butelki z jakąkolwiek zawartością, puszki po farbach czy baterie, opakowania po aerozolach, lekach, opakowania po środkach chwasto czy owadobójczych, sprzętu AGD.
Zgnieć butelki przed włożeniem ich do pojemnika. Korki które powinniśmy odkręcić przed wyrzuceniem plastikowej butelki są dobrze wyceniane w punktach skupu, warto zainteresować się tą sprawą i osobno zbierać nakrętki od butelek.

ODPADY ZIELONE - brązowy worek (dla domów jednorodzinnych), kontener na odpady (dla bloków): wrzucamy: trawę, liście, drobne gałęzie itp.

ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI W TYM ODPADY OPAKOWANIOWE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI - czarny lub antracytowy pojemnik na zmieszane odpady komunalne, wrzucamy: obierki warzyw i owoców, ogryzki, skorupki jajek, zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe, ziemię z kwiatów itp.

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE - dla domów jednorodzinnych będzie zorganizowana dwa razy w roku objazdowa zbiórka odpadów, dla bloków odpady będą odbierane razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,

ODPADY ODBIERANE W "EKO PUNKTACH"

- PRZETERMINOWANE LEKI,
- ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY,
- ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,
- MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE, (przyjmowane na Punkcie GPZON)
- ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE, (przyjmowane na Punkcie GPZON)
- METALE
- ZUŻYTE OPONY,
- ROZPUSZCZALNIKI,
- KWASY,
- ALKALIA,
- ODCZYNNIKI FOTOGRAFICZNE,
- ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN,
- LAMPY FLUORESCENCYJNE ORAZ INNE ODPADY ZAW. RTĘĆ,
- URZĄDZENIA ZAWIERAJĄCE FREONY,
- OLEJE I TŁUSZCZE,
- FARBY, TŁUSZCZE, FARBY DRUKARSKIE, KLEJE, LEPISZCZE I ŻYWICE ZAW. SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE,
- DETERGENTY ZAW. SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE,
- DREWNO ZAW. SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE,
- OPAKOWANIA PO SUBSTANCJACH NIEBEZPIECZNYCH.

Adresy i godziny otwarcia "EKO PUNKTÓW"

- Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych - Dąbrowa Górnicza, ul. Główna 144b, czynny od poniedziałku do piątku od 600 do 2200 tel. 728-320-772,
- Gminne Centrum Zbiórki Odpadów - Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 28a, czynne od poniedziałku do piątku od 600 do 2200 tel. 728-320-773,
- Gminne Centrum Zbiórki Odpadów - Dąbrowa Górnicza, Al. Zwycięstwa 27b, czynne od poniedziałku do piątku od 1000 do 1800 tel. 728-320-774,
- Gminne Centrum Zbiórki Odpadów - Dąbrowa Górnicza, ul. Szałasowizna 7, czynne od poniedziałku do piątku od 1000 do 1800 tel. 728-320-775.

Przeterminowane leki możesz oddać w jednej z 27 aptek na terenie Dąbrowy Górniczej Gdzie oddać przeterminowane leki:Link

Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do segregacji odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. Jeżeli mieszkaniec segregując odpady zastosuje się do poniższych wskazówek, zapłaci niższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby ułatwić swoim mieszkańcom prawidłową segregację Gmina wyposaży nieruchomości zabudowy wielorodzinnej w pojemniki typu "dzwon" oraz nieruchomości jednorodzinne w worki na odpady segregowane, które będą odbierane "u źródła" czyli bezpośrednio spod bloków czy domów. Dla pozostałych odpadów zostały uruchomione tzw. "EKO PUNKTY" czyli Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i trzy Gminne Centra Zbiórki Odpadów gdzie każdy mieszkaniec może oddać nieodpłatnie między innymi odpady niebezpieczne.

Logo Dšbrowa Górnicza

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej
NIP: 629-246-26-89 REGON: 276255312
Tel.: 32 264 46 23; Fax.: 32 264 71 99
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl; www.mzgodg.pl
Projekt i wykonanie strony www Core-IT Sp. z o.o.2014